‘Hujo, Humanistische Jongeren vzw is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging. Hujo wil kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar verenigen en hen de kans geven om 'wereldwijze' idealen te vormen. Kritisch denken en vrij onderzoek vormen de leidraad van ons vrijetijdsaanbod. Hujo daagt kinderen en jongeren uit om voor zichzelf te denken en initiatief te nemen. Bij hujo is er plaats voor iedereen met respect voor de rechten van de mens en het kind; ongeacht de keuze van kleding, haartooi, gewoonten of gedachten.

We werken rond vier pijlers:

  1. Onze lokale groepen organiseren een hele waaier van activiteiten.

  2. Kinderen en jongeren amuseren zich op onze vakanties.

  3. De begeleiders krijgen de nodige bagage op onze vormingen.

  4. Via maatschappelijke acties proberen we kinderen en jongeren te sensibiliseren.

Het resultaat is een vrijzinnige jeugdvereniging voor jongeren met een kritische en open geest!

HUJO

Hujo heeft twee leuzen: ‘Speel je vrij’ en ‘Grenzeloos jong’. Deze leuzen bevatten meteen ook de kern van onze werking:

Participatief: In samenspraak wordt beslist wat/hoe we spelen. We streven naar zo veel mogelijk inspraak van de kinderen en jongeren zelf (= burgerschap!). We gaan bijvoorbeeld samen met de kinderen en jongeren op zoek naar de beste organisatievorm, een uniform hoeft niet, etc. Hujo benadert de jongeren vanuit hun eigen interesses.
Kritisch: We laten niet met ons spelen, maar we kijken kritisch naar de wereld rond ons. We doen dit op een positieve manier. We denken na over ons aanbod en moedigen hujo-leden en groepen aan om hetzelfde te doen. Ook onze maatschappelijke acties zijn een gevolg van dat kritisch denken.
We hebben idealen: We kunnen zelf keuzes maken en we nemen onze verantwoordelijkheid op. We willen kinderen en jongeren de kans geven om 'wereldwijze' idealen te vormen en zich daarvoor te engageren. We zijn positief ingesteld en nemen verantwoordelijkheid op voor onszelf en de wereld.

Hujo organiseert vakanties voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar. Hujovakanties bieden net dat tikkeltje meer, zijn net dat beetje anders dankzij onze thema’s per vakantie, onze open manier van denken en door de inspraak die de kinderen krijgen. Gekwalificeerde begeleiders ontvangen de kinderen en jongeren in erkende, kindvriendelijke en veilige centra voor jeugdtoerisme.

Bekijk hier de voorstellingsbrochure van hujo West-Vlaanderen.