UPV

  • organiseert educatieve en culturele activiteiten voor volwassenen
  • is gespecialiseerd in wetenschapspopularisering;
  • maakt moeilijke wetenschap makkelijk en relevant voor een breed publiek;
  • is er voor wie duiding en een kritische blik écht belangrijk vindt;

UPV
gaat ervan uit dat mensen moeten

  • informatie krijgen om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen;
  • vragen kunnen stellen over wetenschap en haar toepassingen;
  • kunnen levenslang leren over wetenschap;
  • kunnen begrijpen en durven in vraag stellen waarom bepaalde beslissingen over wetenschappelijke toepassingen worden genomen.

Moeilijke wetenschap makkelijk maken, is de uitdaging. Hieronder verstaan we o.a. het vertalen van soms ingewikkeld jargon in een goed begrijpbare taal en het toegankelijk maken van wetenschap met toepasselijke socio-culturele methodieken voor iedereen, ook zonder enige voorkennis of wetenschappelijke opleiding.

UPV

UPV spreekt professionele wetenschappers aan om hun expertise en recente ontwikkelingen in hun vakgebied bekend te maken. Zij brengen wetenschappelijke kennis, die gesteund is op vrij onderzoek, op een professionele manier over. Doel is de relatie tussen wetenschap en het publiek te vergemakkelijken en te verbeteren, met wederzijds begrip voor elkaars belangen, doelstellingen, denkwijzen en wereldvisies, zodat uiteindelijk communicatie tussen beide ook vlot kan verlopen en er een constante dialoog kan ontstaan.

Interactie vormt de rode draad doorheen de aanboden vormingsactiviteiten, niet enkel door deelnemers de kans te geven vragen te stellen, maar door de gepaste socio-culturele methodiek vooraf af te spreken.

Er zijn 9 UPV-kernen in West-Vlaanderen.