header background image
 

  • in-uw-buurt

Het Vermeylenfonds heeft als doel sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor volwassenen en inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen. Het fonds biedt volwassenen de kans om hun vrije tijd zinvol te besteden. Het biedt daartoe mogelijkheden tot sociale contacten en kansen tot zelfrealisatie aan al wie daar interesse voor heeft. Het voert hiertoe een actief vrijwilligersbeleid. Het baseert zich hiervoor op drie pijlers:

  • De socialistische pijler: streven naar een sociaal en cultureel hoogstaande samenleving volgens de kritische traditie van het filosofisch en democratisch socialisme;
  • De vrijzinnige pijler: vorming en ontwikkeling van de mens in de traditie van het ondogmatisch denken en het vrij onderzoek;
  • De Vlaamse pijler: vorming en ontplooiing van een eigen culturele identiteit, in alle openheid voor en in contact met andere culturen (zie August Vermeylen: om iets te zijn moet men Vlaming zijn, wij willen Vlamingen zijn om Europeërs te worden). Kernpunten bij dit alles zijn: pluralisme, interculturaliteit, sociale emancipatie en actuele ethische vraagstukken.
August Vermeylenfonds

Het Vermeylenfonds vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als vereniging voor sociaal cultureel volwassenenwerk en groepeert plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord. Van poëzievoordracht tot concert, van volksspelen tot debat, van tentoonstelling tot toneelvoorstelling, van lokale uitstappen tot internationale culturele reizen,… Het Vermeylenfonds is ook vertegenwoordigd in allerlei overkoepelende organisaties zoals de Unie voor Vrijzinnige Verenigingen en de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk. Het werkt ook mee aan de TV-uitzendingen van Lichtpunt. Zelf verzorgt het Vermeylenfonds 12 radio-uitzendingen per jaar uitgezonden op Radio 1 over onderwerpen die het Vermeylenfonds aanbelangen. Jaarlijks organiseert het ook binnen- en buitenlandse uitstappen en vormingsactiviteiten. Het Fonds verzorgt ook de uitgave van het driemaandelijkse ledenblad De Nieuwe Gemeenschap en tal van regionale tijdschriften.

Er zijn 22 lokale afdelingen van het Vermeylenfonds in West-Vlaanderen. De coördinatie en begeleiding van die afdelingen ligt in handen van het August Vermeylenfonds West- Vlaanderen, via een educatieve en een administratieve kracht in de provincie.

Onder 'contact' vind je de contactgegevens van de provinciale medewerkers terug en verder ook een overzicht van de steden en gemeenten waar het Vermeylenfonds een lokale afdeling heeft. Wil je ons beter leren kennen? Surf dan naar de site van het Vermeylenfonds!

Vermeylenfonds

Tolhuislaan 88
9000 Gent
T 09 223 02 88
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.vermeylenfonds.be