Een alternatieve viering bij belangrijke levensmomenten

Belangrijke gebeurtenissen in het leven verdienen aandacht.
De geboorte van een baby of een adoptie,
een groeifeest of lentefeest voor een kind,
een relatie of jubileum vieren,
afscheid nemen van een dierbare
of stil staan bij een ander sleutelmoment in je leven.

Het kan fijn zijn om dit te delen met familie en vrienden, om met woorden en gebaren uitdrukking te geven aan je wensen, dromen of emoties.

Kies voor een originele ceremonie met een persoonlijke aanpak

Voor vrijzinnig humanisten is het de mens zelf die zin en betekenis geeft aan dit éne leven.
Elke mens, elk gezin, elk verhaal is uniek en dat weerspiegelen wij ook in onze aanpak. Wij vertrekken vanuit wat goed voelt voor jou en tekenen zo een persoonlijke plechtigheid uit, helemaal op maat van jouw wensen en behoeften.

Professionele begeleiding: van brainstorm tot vrijzinnig ceremoniespreker

Wij kunnen je begeleiden van A tot Z, coachen bij een persoonlijk traject of gewoon op weg zetten met een inspiratie-brainstorm. Niet alleen je ceremonie zelf is dus hoe je het wil, waar en wanneer je het wil, maar ook onze manier van ondersteunen is afgestemd op wat voor jou werkt! Deze dienstverlening is gratis. Onze vrijwilligers begeleiden ook graag jouw plechtigheid als ceremoniespreker. Met gepersonaliseerde teksten vertellen zij aan de aanwezigen jouw unieke verhaal. 

Vrijwilliger worden