We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.ç

Geen vrijzinnig humanisme zonder vrij onderzoek. Dat wil zeggen dat we niet zomaar alles voor waar aannemen, maar wel de werkelijkheid proberen te begrijpen. We zoeken zelf antwoorden op onze vragen. En vragen hebben we genoeg, over het leven en over onszelf. Onze visies toetsen we af aan de realiteit. Zo komen we tot nieuwe inzichten. Dat is eigenlijk de ultieme vrijheid: van mening mogen veranderen. Een vrijzinnig humanist roest niet vast in zekerheden.

We geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Kritische denkers willen eerst zien, dan geloven. Vrijzinnig humanisten aanvaarden niets zonder bewijs. Daarom ook dat god(en) voor ons niet bestaan. Vrijzinnig humanisme is een manier van in het leven staan.

Dit leven is het enige wat er is, geen ervoor en geen erna. In mensen geloven we dus, want die kan je zien, graag zien zelfs. Ook al volgen ze een andere weg. Iedereen is vrij om zijn/haar eigen route uit te stippelen. Iedereen mag zijn/haar overtuiging hebben zonder dat de staat zich daar in mengt.

We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu. We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.

Vrijzinnig humanisten nemen hun lot in eigen handen. Zelfbeschikkingsrecht vinden we noodzakelijk. Mensen zijn immers in staat zelf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Vrijzinnig humanisten doen wat ze zelf zinvol achten. Daarbij denken we niet alleen aan ons zelf, maar ook aan onze omgeving en anderen. Handelen doen we immers vrij maar niet vrijblijvend.

We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. Voor vrijzinnig humanisten zijn respect, dialoog en verdraagzaamheid het ABC van samenleven. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt. Samen maken we er het beste van, nu en voor de toekomst.

Kernwaarden & -woorden

Kritische blik, mens, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid, natuur, gevoelens, scheiding kerk en staat, democratie en zingeving.

De fakkel: symbool voor de vrijzinnig humanistische levensovertuiging
Symboliek

'Wat is vrijzinnig humanisme' en 'Wat vind jij belangrijk?' In dit filmpje van deMens.nu worden de basiswaarden van het vrijzinnig humanisme belicht: