Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op het vrije denken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

Geen vrijzinnig humanisme zonder vrij onderzoek

We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen. Dat wil zeggen dat we niet zomaar alles voor waar aannemen, maar wel de werkelijkheid proberen te begrijpen. We zoeken zelf antwoorden op onze vragen. En vragen hebben we genoeg, over het leven en over onszelf. Onze visies toetsen we af aan de realiteit. Zo komen we tot nieuwe inzichten. Dat is eigenlijk de ultieme vrijheid: van mening mogen veranderen. Een vrijzinnig humanist roest niet vast in zekerheden.

Geloof in de mens staat centraal

Kritische denkers willen eerst zien, dan geloven. Vrijzinnig humanisten aanvaarden niets zonder bewijs. Daarom ook dat god(en) voor ons niet bestaan. We geloven in de mens en plaatsen die mens centraal. Vrijzinnig humanisme is een manier van in het leven staan.

Dit leven is het enige wat er is, geen ervoor en geen erna. In mensen geloven we dus, want die kan je zien, graag zien zelfs. Ook al volgen ze een andere weg. Iedereen is vrij om zijn/haar eigen route uit te stippelen. Iedereen mag zijn/haar overtuiging hebben zonder dat de staat zich daar in mengt.

Zingeving en zefbeschikking, mét respect voor anderen

Vrijzinnig humanisten nemen hun lot in eigen handen. Zelfbeschikkingsrecht vinden we noodzakelijk. Mensen zijn immers in staat zelf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Vrijzinnig humanisten doen wat ze zelf zinvol achten. Daarbij denken we niet alleen aan ons zelf, maar ook aan onze omgeving en anderen. Handelen doen we immers vrij maar niet vrijblijvend.

Een samenleving gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn. Voor vrijzinnig humanisten zijn respect, dialoog en verdraagzaamheid het ABC van samenleven. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt. Samen maken we er het beste van, nu en voor de toekomst.

Vrijzinnig humanistische waarden

Kritische blik, mens, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid, natuur, gevoelens, scheiding kerk en staat, democratie en zingeving.

De fakkel: symbool voor de vrijzinnig humanistische levensovertuiging

fakkel redHet fakkelsymbool is sinds de vroege jaren ‘70 het kenmerk van de vrijzinnig humanistische levensovertuiging. De cirkel symboliseert de aarde; de fakkel staat voor het licht, de verlichting en de rede; de menselijke silhouetten zijn het zinnebeeld van de universele broederlijkheid, verbondenheid en solidariteit. Rechts staan de figuren hoger dan links. Dit verwijst naar de mogelijkheid om te groeien naar wijsheid en inzicht.

De happy-man: symbool van het humanisme

fakkel redDe zogenaamde ‘Happy Human’ of ‘happy-man’ symboliseert het feit dat de mens maar één leven heeft en dat hij/zij er dus goed aan doet om te proberen gelukkig te zijn. Het drukt in feite letterlijk het geluk uit: de menselijke figuur die rechtstaat en de handen in de lucht steekt, als teken van menselijk geluk. Geluk voor de enkeling, geluk voor allen. Het menselijke geluk, hier en nu wel te verstaan, niet later in een hiernamaals…Het symbool werd in 1965 door de British Humanist Association gekozen tijdens een wedstrijd voor ontwerpen. Het werd gecreëerd door Dennis Barrington. Met de jaren is het uitgegroeid tot het wereldwijd symbool van het humanisme.

 

 

 

Filmpje: basiswaarden van het vrijzinnig humanisme

'Wat is vrijzinnig humanisme' en 'Wat vind jij belangrijk?'
In dit filmpje van deMens.nu worden de basiswaarden van het vrijzinnig humanisme belicht.