Voor mensen, door mensen

Jong of oud, arm of rijk. Uit alle hoeken van de samenleving. Een smeltkroes van gedachten en kleuren, een kruisbestuiving van meningen en dromen. Dat is de mens anno nu. Dat is ook deMens.nu. Onze naam zegt het helemaal, voor ons staat de mens centraal. Vandaag en morgen.

DeMens.nu als vrijzinnig humanistische koepel

Als uithangbord van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw draagt deMens.nu de vrijzinnig humanistische levensvisie uit. Ze doet dit als koepel van 38 Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen uit Vlaanderen en Brussel. Het gaat om organisaties die actief zijn in de jongerenwerking, de volwassenenvorming, het sociaal-cultureel werk, het maatschappelijk veld, de onderwijssector,… DeMens.nu ondersteunt haar lidverenigingen in hun werking. 

Via de Centrale Vrijzinnige Raad vertegenwoordigt deMens.nu samen met haar Franstalige zusterorganisatie Centre d’Action Laïque, de vrijzinnig humanistische gemeenschap naar de overheid toe. DeMens.nu is daarenboven internationaal actief als lid van de European Humanist Federation, European Humanist Professionals en de International Humanist and Ethical Union.

De huizen van deMens.nu

DeMens.nu staat ook in voor de uitbouw van de vrijzinnig humanistische dienstverlening in Vlaanderen en Brussel. Iedereen die het wenst kan in een huisvandeMens terecht voor informatie over o.a. ethische thema’s, maar ook voor info over plaatselijke vrijzinnig humanistische initiatieven en activiteiten. Heb je nood aan een luisterend oor of wil je samen stil staan bij een belangrijk moment in het leven (plechtigheden), dan ben je hier aan het juiste adres. 

De lidverenigingen van deMens.nu

Antwerps Liberaal Verbond - August Vermeylenfonds - Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan - Brussels Studentengenootschap VUB - Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Agglomeratie Antwerpen - De Maakbare Mens - Federatie Vrijzinnige Centra - Fonds Lucien de Coninck - Fonds Tony Bergmann - Grijze Geuzen - Het Vrije Woord - Humanistische Jongeren - Humanistisch Vrijzinnige Radio Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging - Humanitas - Julius Vuylstekefonds - Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten - Magnette-Engel-Hiernaux Stichting - Onderling Steunfonds Georges Beernaerts – Opvang- Oudstudentenbond VUB - Prik - Samenspel - SOS Nuchterheid - Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen - Studiekring Vrij Onderzoek VUB - Stuurgroep Morele Bijstand -Uitstraling Permanente Vorming - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking VUB -Vereniging Ernest De Craene - Vlaams Onderwijs OverlegPlatform - Volksuniversiteit Maurits Sabbe Vrijzinnig Studie-, Archief en Documentatiecentrum Karel Cuypers - Werkgemeenschap Leraren Ethiek - Wetenschappelijk Steunfonds VUB - Willemsfonds

Bezoek de site van
deMens.nufakkel RGB