Vrij handelen, mét respect voor anderen en de samenleving

Zelfbeschikkingsrecht vinden wij een fundamenteel gegeven, doch het betekent niet dat iedereen zomaar mag doen en laten wat hij wil. Als individu leven we nog steeds in een gemeenschap. We zijn verantwoordelijk voor onze daden en moeten proberen om zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen van onze keuzes op anderen en onze leefomgeving. We dienen vrij te handelen, maar niet vrijblijvend, rekening houdend met het belang van de samenleving, de natuur en toekomstige generaties, met respect voor anderen en de omgeving.

Individuele vrijheid over lichaam en geest

Ieder individu heeft zeggenschap heeft over zijn eigen lichaam en geest. Dit principe van zelfbeschikking maakt dat wij voor een aantal ethische thema’s van mening verschillen met andere levensbeschouwingen. Dit is het geval als vanuit een specifieke, vaak religieuze moraal de individuele vrijheid van het individu dreigt te worden ingeperkt.

Zelfbeschikking ook belangrijk bij persoonlijke zingeving

Vooral in medisch-ethische kwesties en gezinsaangelegenheden botsen wij door het zelfbeschikkingsrecht regelmatig met opvattingen die nog ingegeven zijn door religieuze of andere morele voorschriften en onterecht de vrijheid van het individu beperken. Denk hierbij aan euthanasie, abortus, homohuwelijk, bewust ongehuwde moeders, rechten van transgenders, enz.

Het thema zelfbeschikking brengt ons tegelijk bij zingeving en levensvragen: er zijn belangrijke vragen waar het vrijzinnige humanisme geen pasklare antwoorden op kan en wil geven. Zingeving kent voor ons geen bovennatuurlijke oorsprong maar wordt door de mens zelf ingevuld. Wat zin geeft aan het leven van de één, geeft niet noodzakelijk zin aan het leven van de ander.

Informatie, nieuws en opinies over abortus, euthanasie, zingeving en zelfbeschikking | deMens.nu