Wetenschap is een belangrijk thema voor vrijzinnig humanisten. Dankzij wetenschap krijgen we steeds meer kennis over onszelf en de wereld waarin we leven. Onze mening baseren we op vrij onderzoek en kritische argumenten. We nemen nooit zomaar iets aan voor. We hebben een gezonde honger naar kennis, maar dan wel op basis van ervaringen en rationele argumenten. Én op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschapscafé: wetenschap tussen pot en pint

Wetenschapscafés brengen wetenschap tot bij jou in een gezellig gesprek met onderzoekers. Je kan er live bij zijn in de bar van een ontmoetingscentrum of café of in je huiskamer volgen via livestream.

Leer bij en stel zelf je vragen over maatschappelijk relevante, actuele en fascinerende onderwerpen. Zo hadden we het al meer over biodiversiteit, hoogbegaafdheid, diëten, circulaire economie, kwantumfysica, zorgzaam levenseinde, dromen en slaap, enz. Voor elk wat wils, maar steeds razend interessant.

De locaties van het Wetenschapscafé zijn:

Meer info op https://www.wetenschapscafe.be/

Darwindag: wetenschap in de kijker

Op 12 februari vieren vrijzinnig humanisten over de hele wereld Darwindag. Deze dag is dan ook hét moment om wetenschap in de kijker te plaatsen.

Charles Darwin werd bekend als grondlegger van de moderne evolutietheorie. In 1859 publiceerde hij zijn meesterwerk Over het ontstaan van soorten. Daarin beschrijft hij hoe levende wezens door geleidelijke evolutie ontstaan zijn. Heel vooruitstrevend dus in de 19e eeuw, waarin de massa geloofde dat God de wereld en alles wat leeft geschapen had.

Darwins werk en leven lieten een blijvende impact na op wetenschap, filosofie en de mensheid in z’n geheel. Door komaf te maken met de theologische barrières kwam er grote wetenschappelijke vooruitgang op vlak van gezondheid en menselijk welzijn. Zijn verlangen naar waarheid, zijn niet-aflatende nieuwsgierigheid en zijn intellectuele moed blijven ook vandaag een bron van inspiratie voor wetenschappers en ons allen.

Meer info op https://demens.nu/darwindag   

Wetenschaap: wetenschappelijke video’s op kindermaat

Wetenschaap is een videoverhaal van Fakkeltjes, een vzw die vrijzinnig humanistische content maakt voor leerlingen die niet-confessionele zedenleer volgen. De filmpjes zijn bedoeld voor tieners, maar kunnen ieder van ons met een interesse in wetenschap boeien.

Presentator Jelle Lauwers geeft in korte filmpjes een antwoord op moeilijke wetenschappelijke vragen.  Helder en duidelijk gebracht, met een vleugje humor.

Zo zijn er filmpjes over de oerknal, het uitsterven van de dinosauriërs, de eerste mensen, de evolutietheorie, de mensenrechten, de werking van je brein … Wetenschaap geeft je stap voor stap inzicht in ons verbazingwekkende universum.

Elk filmpje geeft stof tot discussie. Een handige aanzet voor leerkrachten om te gebruiken tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer.

Bekijk alle info op https://wetenschaap.be/

De filmpjes kan je bekijken op https://www.youtube.com/channel/UCWuENiofcwJIoQYAz5BmzXw

Mensen & Wetenschap vzw: wetenschappelijke kennis delen

Wetenschapsdialoog en -communicatie vormen de hoekstenen van de vereniging Mensen & Wetenschap. De vereniging wil een zo breed mogelijk publiek informeren over de nieuwste wetenschappelijke inzichten en evoluties in alle mogelijke wetenschappelijke vakgebieden. Met aangepaste methodieken en middelen brengt de vzw burgers en wetenschappers samen om kennis op een laagdrempelige manier te delen en samen na te denken over de manier waarop deze kennis kan bijdragen aan een humanistische samenleving. Door het opdoen van die kennis kunnen mensen onafhankelijk en kritisch een eigen mening vormen, zich ontplooien en hun leven zin geven. De vzw organiseert lezingen, workshops, bezoeken,… in Brussel en heel Vlaanderen, waarbij aanwezigen rechtstreeks vragen kunnen stellen aan experten. Ze hebben een uitgebreid vrijwilligersnetwerk en een groot aantal experten die vrij onderzoek steunen en helpen verspreiden. Zo delen en verduidelijken ze wetenschappelijke bevindingen, door erover te spreken voor en met een breed publiek.
Meer info kan je vinden op http://mensenenwetenschap.humanistischverbond.be/

Project Human2: wetenschappelijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

De 21ste eeuw: de verbetering van de technologie raast voort, pandemieën krijgen de wereld stil. Het is een eeuw van uitersten, een eeuw van grote uitdagingen. Veranderingen zijn noodzakelijk en urgent. Met het project HUMAN2 gaat de vzw Mensen & Wetenschap vanuit wetenschap en dialoog op zoek naar oplossingen voor de planetaire problemen die zich momenteel stellen. Via panelgesprekken, een filmvoorstelling van “Human” en een traject voor toekomstige human designers wordt er aangezet tot reflectie en actie met één doel: een betere toekomst creëren voor iedereen via een universeel humanisme.
Kijk voor alle activiteiten en je abonneren op de nieuwsbrief op https://www.human2.be/