Vrijzinnig humanistisch West-Vlaanderen

Niet gelovig maar wel op zoek naar zingeving? Mensenrechten, gelijkwaardigheid, verbondenheid, ecologie, kritisch denken, eigen keuzes maken – helemaal jouw ding?

Welkom bij vrijzinnig humanistisch West-Vlaanderen, een organisatie voor vrijdenkende zinzoekers! Voor ons staat het geloof in de mens centraal. Onze werking is gebaseerd op het (praktisch) vrijzinnig humanisme, een door de overheid erkende levensbeschouwing. Zo organiseren we heel wat boeiende activiteiten rond maatschappelijke thema’s. Ook verlenen we persoonlijke diensten als vrijzinnige plechtigheden en een luisterend oor.

Drie instanties hebben samen een aanbod voor jou:
de vrijzinnige ontmoetingscentra, de vrijzinnige verenigingen en de huizenvandeMens op talrijke locaties in de provincie.
Zo is er altijd gelegenheid tot een gesprek, begeleiding of activiteit in je buurt.

Wat is vrijzinnig zijn ?

Waarvoor kan je bij ons terecht ?

Waar kan je terecht?

Huisvandemens

Voor begeleiding bij ceremonies, gesprekken, zorgplanning, voordrachten, een gericht activiteitenaanbod,…

Vrijzinnige verenigingen

Voor een breed activiteitenaanbod, diensten,…

VACATURES dd 31/08/22

Vrijzinnig humanistisch administratief medewerker Roeselare

Vrijzinnig humanistisch consulent ondersteuning vrijzinnige centra Kortrijk en Menen

De vacatures bekijken en solliciteren: www.demens.nu/jobs

Vacature allround medewerker 

Laatste nieuws

“Abortus, (g)een basisrecht voor iedereen?!”

Brugse verenigingen heten abortuscentrum ‘Luna Brugge’ welkom en engageren zich om het actueel thema abortus onder de aandacht te brengen met een lezing op zondag 9 oktober in De Brug.

Kick-off 50 jaar CGSO 1972 - 2022, 'Van poepvalies tot vormingskoffer'

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) bestaat 50 jaar. Dat wordt gevierd met een aantal activiteiten. Ook onderging de missie een update, gepaard gaand met een rebranding....

Nieuwe 'Verklaring van Modern Humanisme'

Ter gelegenheid van die 70ste verjaardag van de Humanists International is een nieuwe Verklaring van Modern Humanisme gepubliceerd, waarin de fundamentele beginselen van het humanisme worden verwoord.