header background image
 

  • vrijzinnig-zijn

Vrijwilligers

Vrijwilliger worden binnen de vrijzinnig humanistische gemeenschap: een zinvol engagement!
 
Onderzoek toont aan dat vrijwilligers langer leven en gelukkiger zijn. Als vrijwilliger ontmoet je nieuwe mensen. Je draagt de vrijzinnig humanistische waarden mee uit. Je draagt bij tot een warme samenleving. Vrijwilligerswerk is inspirerend en het versterkt je als mens.

De keuzemogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap zijn groot. Het maakt niet uit of je jong of al wat ouder bent, veel tijd hebt of maar een paar uurtjes. Je steekt graag een plechtigheid in elkaar of verricht liever administratief werk. Als vrijwilliger word je deskundig gecoacht en neem je deel aan vormingen. Jouw werk toont zichtbare resultaten. Hierdoor krijg je waardering, voldoening en zelfvertrouwen. Bij ontmoetingsmomenten leer je andere vrijwilligers kennen. Enthousiast gaan we samen verschillende uitdagingen aan.

Wil jij graag een verschil maken?
Misschien is vrijwilligerswerk bij ons dan wel iets voor jou?

Sprekers plechtigheden

We zoeken onder meer mensen die vrijzinnige plechtigheden (uitvaart, huwelijk, geboorte) willen helpen uitschrijven en/of uitspreken.
Een uitdaging vol variatie waarbij je mensen op heel bijzondere momenten in het leven kan bijstaan.
Jij bepaalt zelf welke taken je opneemt, wanneer, en voor welk type plechtigheid. Ook hoe vaak je dit doet.
Wij voorzien coaching en een gratis startopleidinEventuele individuele opleidingstrajecten zijn eveneens mogelijk. Alle verplaatsingsonkosten worden vergoed en een verzekering is voorzien. Kortom, we doen ons best om je maximaal te ondersteunen!

Al is het maar af en toe, je voelt meteen hoe waardevol het is om mensen op moeilijke of mooie momenten een passende bedding te bezorgen voor hun emoties!

Onthaalvrijwilligers

Het huisvandeMens zoekt ook vrijwilligers om mee de schouders te zetten onder het onthaal. Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers, neemt telefoons aan en volgt de mailbox op. Aanvullende administratieve taken kunnen ook, volgens de noodzaak en jouw ervaring. Zelfbeschikking telt bij ons, ook in het vrijwilligerswerk! Je hebt zelf inspraak in hoe vaak en hoeveel uur je komt. Wij zorgen voor ruggensteun met een opleiding, vergoeding van verplaatsingsonkosten en een verzekering.

Vrijwilligers die wegwijs maken in levenseinde beslissingen

Wil je geïnteresseerden informeren over voorafgaande zorgplanning? Tijdens individuele gesprekken luister je naar hun vragen. Je helpt om de wilsverklaringen in te vullen, o.a. de negatieve wilsverklaring en wilsverklaring euthanasie.

Lijkt het iets voor jou?
Neem zeker even contact op voor meer informatie via de huizenvandeMens.

Je vindt onze vacatures ook op de websites van Give a Day: https://www.giveaday.be/nl-be/organisatie/574 en www.vrijwilligerswerk.be 
  

Verder kunnen de vrijzinnige centra en verenigingen ook steeds enthousiaste vrijwillige medewerkers gebruiken om hun activiteiten en projecten mee vorm te geven.

Susanne vond inspiratie bij het huisvandeMens:

Na de afscheidsplechtigheid van haar goede vriendin Carine, verzorgd door het huisvandeMens, besloot Susanne zelf afscheidsplechtigheden te schrijven. Ze vond de plechtigheid zo mooi dat ze vrijwilliger geworden is bij het huisvandeMens.

Susanne: "Haar begrafenis was een vrijzinnige, humanistische plechtigheid, net zoals ze dat zelf had gewenst. Die dienst heeft me zo aangegrepen, dat ik enkele maanden later een opleiding heb gevolgd bij het Huis van de Mens. Nu verzorg ik zelf vrijzinnige afscheidsdiensten. Ik ga naar families die iemand verloren hebben, praat met hen over de overledene, en schrijf een mooie afscheids-tekst voor de plechtigheid. Op die manier kan ik heel veel doen voor de nabestaanden."   
Artikel Libelle
Myriam is vrijwillig spreker huwelijksplechtigheden:

Myriam: "Ik vergeet nooit de trouw waar de kleinkinderen van het bruidspaar in de suite liepen, oma en opa trouwden, zo mooi!
Dat je er bij kan zijn op een belangrijk moment in het leven van mensen vind ik dankbaar en verrijkend.
Zelf zie ik het koppel maar kort: vaak 1 keer voor hun grote dag om kennis te maken met elkaar en dan op de dag zelf.
Op de dag van het huwelijk zoek ik mijn outfit uit, ben ik ruim op tijd op de locatie en zoek ik de mensen op die ook deel uitmaken van de ceremonie: de sprekers, de persoon die de muziek bedient, … Ik test de microfoon uit en kijk of de stoelen van het bruidspaar goed staan zodat we oogcontact hebben tijdens de ceremonie. Vrijzinnige plechtigheden zijn zo persoonlijk en zo mooi, dat raakt mij ook zelf.
Ik doe dit vrijwilligerswerk omdat ik nieuwe mensen wilde leren kennen. In het huisvandeMens leerde ik zo de andere vrijwilligers kennen, maar ook via de huwelijken ontmoet je mensen uit allerlei sectoren.
Zelf kom ik uit het onderwijs en nu ik op pensioen ben, wil ik tijd hebben voor mijn vrijwilligerswerk in de bibliotheek, schouwburg en theater Antigone.
Wat ik interessant vind bij mijn inzet voor het huisvandeMens is dat ik kan zeggen wanneer het voor mij niet past. Dat ik kan kiezen hoeveel tijd ik er kan insteken, welke plechtigheden ik wel of liever niet doe. Dat als ik niet vrij ben, dat er altijd iemand anders is die bevraagd kan worden.
Daarom is het belangrijk dat er nieuwe mensen, nieuwe vrijwilligers bijkomen.
Dat de wind soms met je bladen speelt terwijl je bezig bent tijdens een ceremonie die buiten plaats vindt, dat moet je er bij nemen!"Jo is vrijwillig spreker afscheidsplechtigheden:

Jo: "Sinds 4 jaar engageer ik mij als vrijwilliger bij het huisvandeMens in Kortrijk. Die stap zetten was een goede keuze! Ik haal grote voldoening uit mijn vrijwilligerswerk. Daarenboven biedt het voltallige team een prima knowhow en coaching aan.

Omdat het thema levenseinde mij nauw aan het hart ligt, gaat mijn inzet naar het schrijven en brengen van afscheidsplechtigheden.
Als voorbereiding voor opmaken van de tekst heb ik contact met de nabestaanden, kort na een overlijden. Telkens opnieuw mag ik getuige zijn van een boeiend en vaak ontroerend familiaal gebeuren. Met passende verwoording, poëzie en muziek geef ik dan vorm aan het afscheid: terugblikken, lief en leed delen om met de herinneringen verder te leven.
Ik probeer om er een intens moment van verbondenheid van te maken.
Het is een voorrecht om een schakeltje te zijn in het afscheidsritueel.
Afscheid nemen kan mooi zijn!" Martine maakt mensen wegwijs in levenseindebeslissingen:

Martine: In eerste instantie voelde ik me aangetrokken tot het huisvandeMens omwille van de naam. Een organisatie die zo heet, zal wel een plek zijn waar de mens centraal staat, dacht ik.  Maar ik had geen idee wat dit precies inhield. Graag had ik iets met kinderen gedaan en met die vraag stapte ik naar hen toe.
Bij een eerste gesprek ontdekte ik de aandacht die er was voor het levenseinde. Nogal vreemd dat ik me aangesproken voelde of toch niet? Ouder worden, levenservaring en het in contact komen met mensen die ongeneeslijk ziek zijn, zal hier wel iets mee te maken hebben. Het ligt ook in de lijn van hoe je leeft: waardig, tevreden, genietend, delend en nog zoveel waarden die ik terugvind in beslissingen rond het levenseinde. Ik wou me erin verdiepen en me bijscholen. De vorming kreeg ik van Mieke binnen het huisvandeMens en bij LEIF in Wemmel. Dit gaf me de mogelijkheid om alles persoonlijk te verwerken en inzicht te krijgen. Het was en is nog altijd een leerproces waarbij Mieke, mijn coach, me begeleidt en ondersteunt. Er is tijd om mijn ervaringen met haar te delen en om mijn vragen te stellen. Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze, integendeel. Na een infogesprek of na het samen invullen van de levenseindeformulieren heb ik heel vaak het gevoel dat wat ik doe echt zinvol is. Mensen komen onzeker en met veel vragen binnen. Het is mogelijk om een gesprek te voeren op maat van de persoon die bij je zit. Bespreekbaar maken wat zo moeilijk te bespreken is, praten over iets wat we niet kennen en niet weten en dan toch het kader vinden van wat te bespreken valt, hoe je erover denkt, wat je belangrijk vindt, wat je voor jezelf wil en wat je uiteindelijk op papier wil zetten. Mensen hierbij helpen is voor mij rijk en zinvol.
Hiernaast kon ik me engageren voor het voorbereiden van lentefeesten waar ik creatief met het kind kan toeleven naar de dag van zijn of haar feest. Mooi om aan beide kanten van het leven te gaan staan!
Hiervoor een dankjewel aan iedereen van het huisvandeMens omdat ik het vertrouwen  en de ruimte krijg om als vrijwilliger volwaardig te kunnen meewerken aan hun opdrachten."