De werking van de verenigingen die je hier terugvindt is gebaseerd op het principe van het vrijzinnig humanisme. Deze verenigingen zijn actief in sociaal-cultureel vormingswerk, morele dienstverlening, jongerenwerking, studie en onderzoek en meer. Met uitzondering van enkele onafhankelijke instanties zijn de verenigingen lid van de koepel deMens.nu (UVV). Er zijn 36 lidverenigingen, elk met hun eigen doelstellingen, publiek en ontstaansgeschiedenis. Samen zijn deze verenigingen bereid om naast hun eigen specifieke doelstellingen een ruimer ideaal te dienen en zich te verenigen onder een gemeenschappelijke noemer: ‘niet-confessioneel’, wat betekent ‘niet gebaseerd op een godsdienst’.

Er zijn verenigingen met een federale zetel, een provinciale tak en/of lokale afdelingen zoals HV, het Vermeylenfonds, Willemsfonds, HUJO en UPV. Deze 5 verenigingen spitsen zich vooral toe op de organisatie van activiteiten. Er zijn ook verenigingen die zich eerder toespitsen op diensten. Opvang vzw en SOS Nuchterheid zijn zo’n verenigingen. Hun werking plaatsen we onder de noemer ‘categoriale vrijzinnig humanistische dienstverlening’: gericht op groepen.

De meeste verenigingen hebben een federale zetel en lokale kernen maar er zijn ook specifieke West-Vlaamse vrijzinnige verenigingen zoals de Vrienden van het GO!, de Vrijzinnige Koepel Westhoek en het Comité Panne Instituut.
We noemen nog de verenigingen met enkel een federale zetel maar wel actief in West-Vlaanderen via projecten, evenementen of samenwerkingsverbanden, zoals De Maakbare Mens en Werkgemeenschap Leraren Ethiek.

 1. Verenigingen die zich vooral toespitsen op de organisatie van activiteiten - met een federale zetel en lokale afdelingen in de provincie
  Humanistisch Verbond
  Willemsfonds
  Mensen en Wetenschap (voorheen UPV)
  Vermeylenfonds
  HUJO

 2. Verenigingen met een werking die valt onder de noemer 'categoriale vrijzinnig humanistische dienstverlening' - met een federale zetel
  en lokale afdelingen in de provincie
  SOS Nuchterheid
  Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
  Stuurgroep Morele Bijstand

 3. West-Vlaamse verenigingen
  CGSO Brugge
  De vrienden van het GO!
  Comité vzw Panne Instituut
  Ieperse Vrijzinnige Koepel

 4. Verenigingen met enkel een federale zetel maar wel actief in West-Vlaanderen
  Federatie Vrijzinnige Centra
  De Maakbare Mens
  Werkgemeenschap Leraren Ethiek/WLE-Digimores

 5. Andere vrijzinnige verenigingen actief in Vlaanderen en diverse vrijzinnige organisaties (ook internationaal)
  Lidverenigingen deMens.nu
  Diverse vrijzinnige organisaties