Activiteiten

30
mei
2023

Praatgroep naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

30-05-2023 18:30
Gratis

In deze praatgroep krijg je de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere lotgenoten.

04
juni
2023

Zondagconcert Superior Dance Band

04-06-2023 19:00 -23:00
gratis (voor de leden van de Superior Jazz Club)

Samen met de Superior Jazz Club biedt VC Mozaïek maandelijks een jazzavond aan: DE vaste afspraak voor liefhebbers van traditionele jazz.
The Superior Dance Band behoort dan ook tot de meest toonaangevende formaties van New Orleansjazz in Vlaanderen.

25
juni
2023

Zondagsactiviteit

Gratis

Nog te bepalen

02
juli
2023

Zondagconcert Superior Dance Band

02-07-2023 19:00 -23:00
gratis (voor de leden van de Superior Jazz Club)

Samen met de Superior Jazz Club biedt VC Mozaïek maandelijks een jazzavond aan: DE vaste afspraak voor liefhebbers van traditionele jazz.
The Superior Dance Band behoort dan ook tot de meest toonaangevende formaties van New Orleansjazz in Vlaanderen.

12
nov
2023

Zondagsactiviteit: Benjamin Wuyts - ‘In wiens woorden kunnen we wonen? Over godsdiensten en ideologieën’

€5,00

Van oudsher schiepen mensen hun mythologische godsdiensten. In deze lezing bieden we historisch-kritische en filosofische inzichten aan op de ontstaansgeschiedenis van de drie bekendste monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) en hun impact op de westerse samenleving sinds de oudheid. Vanaf het einde van de achttiende eeuw komen de ideologieën aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de coalities van religieuze en wereldlijke leiders met reflecties naar vandaag. Daarnaast weten we dat alle teksten, ook de zogenaamde ‘heilige schriften’, geschreven zijn door mensen, of nauwkeuriger geformuleerd door mannen. In alle teksten vinden we elementen die mensen aan de ene kant stimuleren tot humanistisch gedrag maar aan de andere kant ook kunnen aanzetten tot geweld in vele vormen. Machtsmechanismen en machtsmisbruik uit het verleden herhalen zich mutatis mutandis. Welke keuzes maken mensen vandaag ? Polarisatie of verbinding ? Conflictmodel of dialoogmodel ?

Ben Wuyts is historicus van opleiding. Hij was schooldirecteur in het buitengewoon onderwijs en gastdocent o.a. in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek. Zijn recentste boeken: ‘Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de oudheid tot nu’ (2005) en ‘In wiens woorden kunnen we wonen ? Religie en ideologie in historisch perspectief’(2020)