Agenda

Datum: Dinsdag 12 Februari 2019
Uur: 20:00
Organisator:
Plaats: CC De Schakel
Schakelstraat 8 - 8790 Waregem

Info & Routebeschrijving :Met het wegvallen van vroegere (kerkelijke) moraal en de oude, zogezegde zekerheden vraagt de mens zich meer en meer af wie we zijn en hoe het verder moet. We schelden elkaar op de sociale media uit voor ‘Gutmensch’ of ‘racist’, maar blijken allemaal diep in onszelf meer dan ooit te twijfelen. We stellen ons terecht dagelijks vragen over ons doen en laten. Vaak gaat het over triviale dingen die ons plots emotioneel raken, maar als we eens grondig willen nadenken, meer de fundamenten van ons gedrag willen vinden, dan blijken de zaken toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. Darwin kan met zijn geniale evolutietheorie veel bijdragen tot het vinden van antwoorden op deze vragen.
In het Nederlandse taalgebied heeft professor Mark Nelissen enkele zeer toegankelijke boeken geschreven die veel problemen oplossen over die dingen die we zo normaal vinden, maar die meestal wortelen in een zeer ver verleden en ons kunnen helpen een gefundeerd mensbeeld te vormen. Gedrag is immers een bijzonder complex gegeven. In zijn longseller “De bril van Darwin” (2000/2015, reeds 11de druk) beschrijft hij het principe van natuurlijke selectie en gaat na in hoeverre dit toepasbaar is op ons gedrag en het cluster taal, bewustzijn en communicatie.
Prof. em. dr. Mark Nelissen is professor in de gedragsbiologie aan de Universiteit Antwerpen en lid van talrijke internationale adviesraden. Zijn jongste bestseller, “Eindelijk oud”, legt uit hoe Darwin je kan helpen om gelukkig ouder te worden.
terug naar kalender