Verduidelijking rond berichtgeving uitstellen van fysieke feesten tot het najaar

 


Er is een enigszins verwarrend bericht verspreid over het uitstellen van (fysieke) Feesten naar het najaar van 2021. Aanleiding was de officiële verklaring vanwege de Vlaamse bisschoppen over het uitstel van de communieplechtigheden. In de marge daarvan werd ook de boodschap gegeven dat een gelijkaardig uitstel ook zou gelden voor de Vrijzinnige Feesten. Dit was wellicht een wat snelle en kort-door-de-bocht interpretatie van een telefonisch contact van een journalist met de voorzitter van deMens.nu, maar die boodschap zorgt nu uiteraard voor enige onduidelijkheid.

Het spreekt vanzelf dat grote fysieke activiteiten – de 'klassieke' feesten zoals we die tot voor corona gekend hebben – dit voorjaar nog niet zullen kunnen plaatsvinden. Daarvoor moet er worden gewacht tot het virus dankzij de massale vaccinatie van onze bevolking onder controle is, en dat zal wellicht pas het geval zijn in de loop van het najaar.
Maar wat de komende maanden wel zal worden gepland, zijn goed doordachte, kleinschalige en 'coronabestendige' alternatieven, die volledig conform de geldende coronamaatregelen en richtlijnen worden georganiseerd. Makkelijk is dat niet, want met onze Feesten bevinden we ons (naargelang plaats, aantal mensen, organisatie en context) in verschillende 'sferen' (school, openlucht, andere locatie) waar mogelijk ook verschillende regels van toepassing zijn (de regels van een plaatselijke school, regels die met jeugdwerking te maken hebben, regels voor evenementen en openbare activiteiten, regels voor plechtigheden in het kader van een 'eredienst' enz.). Maar in ieder geval kunnen feestafdelingen en organisatoren autonoom beslissen om zo'n 'alternatief Feest' op het getouw te zetten, zolang alles maar correct en veilig gebeurt.

Er zal dit jaar ook opnieuw een digitaal alternatief 'Feest in je kot' plaatsvinden, als aanvulling of bijkomende activiteit naast een fysiek coronaproof alternatief.

11 2 21