header background image
 


04-06-2018

Vrijzinnig Huis Brugge
Vordering van de werkzaamheden

Het nieuw Vrijzinnig Centrum ‘De Brug, Centrum voor het Vrije denken’ in de tuin staat verdiepingshoog. We wachten nu op het hellende dak dat in fabricatie zit.
Het buitenschrijnwerk is in productie en is voorzien voor begin juni.
Als streefdatum voor het afwerken van De Brug wordt april 2019 naar voor geschoven.
De beplanting van de tuin zal voor september 2019 zijn.
Wat betreft het hoofdgebouw (waar het HuisvandeMens zal komen):
Binnen zijn de metselwerken volop bezig. De prefabricatie van de gevelpanelen is opgestart en momenteel wordt de draagstructuur van de gevel gemonteerd.
In de kelder zijn de isolatiewerken gestart.
De werf moet wind- en waterdicht zijn tegen november.


04-06-2018

Vrijzinnig Huis
Nieuwe naam voor het vrijzinnig centrum: De Brug

In het voorjaar 2019 -uiterlijk in juni- neemt het Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug haar intrek in een nieuwe polyvalente zaal die deel zal uitmaken van het nieuw Vrijzinnig Huis in de Hauwerstraat (voormalig politiekantoor). In het hoofdgebouw zal het HuisvandeMens haar intrek nemen. De Raad van Bestuur van het Vrijzinnig Centrum vond het gepast om een nieuwe naam voor deze polyvalente zaal te kiezen en heeft daarom in 2017 een wedstrijd uitgeschreven (zie tijdschrift De Sleutelbrug editie okt nov dec 2017). Iedereen, behalve de leden van de Raad van Bestuur, kon deelnemen aan deze wedstrijd. Uit de 7 inzendingen, die allen anoniem aan zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering voorgesteld werden, kozen de leden van de Algemene Vergadering de volgende nieuwe naam: 'De Brug, Centrum voor het Vrije Denken'. De Brug verwijst zowel naar de huidige naam, de verbinding tussen mensen en naar Brugge.

Dit voorstel werd ingezonden door Patricia De Buck en werd beloond met een waardebon van 200 euro voor het restaurant Guillaume te Brugge.

01-03-2018

Vrijzinnig Huis Brugge
Interview met Koen Kerckhove, directeur der werken bij Artesgroep

De werken aan het nieuw Vrijzinnig Huis in de Hauwerstraat zijn gestart! Regelmatig zullen wij de voortgang van het project belichten. We starten met een interview met de directeur van de bouwwerken in uitvoering. Koen Kerckhove dient het project in ondersteuning van projectleiders tot een goed einde te brengen.

Kan je Artes even schetsen?

Artes is een Belgische aannemersgroep die met zijn dochterbedrijven projecten realiseert over het ganse land. Wij onderscheiden ons in waterbouwkundige werken, in burgerlijk bouwkundige werken en in gebouwen telkens met een zekere complexiteit en uitdaging.
Dit kan ik illustreren met een aantal voorbeelden uit de buurt: kaaimuren in de haven van Zeebrugge, voetgangersbrugjes aan de Smedenpoort, tunnel Albertlaan, Astridlaan, Legeweg, de ganse stationsomgeving met zijn balkonrotonde, doorsteek onder het spoor en de vestingsbrugjes (nu in uitvoering).
Voor de gebouwen zijn we fier op het KULAB gebouw aan de spoorwegstraat, het Albert I monument in Nieuwpoort, diverse woonzorgcentra, het Zwin natuurcentrum.
Momenteel zijn we in Brugge bezig met de renovatie van de Republiek, de bouwkundige werken van het Zand, de oprichting van de multifunctionele hal Xaverianen in Sint Michiels en de reconversie van het voormalige politiekantoor op het beursplein.

Welke functie oefen je uit bij Artes?

Vanuit de Artesgroep proberen wij een aantal waarden naar voor te schuiven die passen binnen onze baseline ‘Constructive People’. Deze waarden zijn kwaliteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, passie en flexibiliteit. ‘Constructive people’ past dus volledig in het realiseren van projecten in samenspraak met het werfteam, de omgeving en de werknemers waarbij problemen en situaties aangepakt worden met respect voor iedereen, passend binnen een economisch gegeven. Mezelf op de voorgrond stellen past niet volledig bij ons DNA. Als ik dan toch iets wil zeggen over mezelf kan ik meegeven dat ik een Bruggeling ben en sedert augustus 1990 bij Depret werk (sedert 2013 Artes Depret). Ik heb alle geledingen van de firma doorgelopen en tal van projecten helpen realiseren in West- en Oost Vlaanderen. Nu is het mijn taak om als directeur van de werken projecten op te volgen en in ondersteuning van onze projectleiders het project tot een goed einde te brengen. Werken in je eigen woonomgeving is leuk en geeft mij een extra motivatie aan mijn job. De dagelijkse leiding van jullie nieuwe stekje wordt opgenomen door onze projectleider Michael Ongenaede, ook Bruggeling en al 13 jaar bij ons actief. Hij heeft zopas de keuken en nierdialyse van het Zeno ziekenhuis succesvol afgewerkt en is zeer enthousiast om ook deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
 
Hoe is Stad Brugge bij jullie gekomen?

Dit is heel eenvoudig. Wij hebben telkens de vermelde projecten binnengehaald via een klassieke openbare aanbesteding. De laagste bieder bij indiening van de prijzen wint de aanbesteding. Niettegenstaande de concurrentie hard is, slagen wij er toch in om de meest interessante projecten met de hoogste prioriteit te calculeren en binnen te halen. Als Brugse firma willen wij deze werken niet aan ons laten voorbij gaan.
 
Wat is er tot nu gerealiseerd in dit project?

Momenteel zijn wij op het einde van de afbraakwerken van het bestaande volume. Alle binnenmuren, gevels, vloeren en plafonds zijn verwijderd waardoor enkel het skelet overblijft. In de komende weken zullen we starten met het aanpassen van de funderingen voor het optrekken van de nieuwe gevels. Gelijktijdig zullen we de binnenmuren opnieuw optrekken en de technieken opstarten.
Achter het hoofdgebouw zijn de oude garages afgebroken, is de funderingsplaat gestort en zijn wij gestart met het optrekken van de bovenbouw.09-01-2018

Op 7 december 2017 en op 8 januari 2018, de startdatum van de werken, werd het Vrijzinnig Huis/Studentenhuis voorgesteld aan de pers. Kijk hier voor een overzicht van de verschenen artikels in de media.

08-01-2018

Start werken Vrijzinnig Huis Brugge
Op maandag 8 januari 2018 zijn de werkzaamheden in het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat voor de oprichting van een Vrijzinnig Huis in Brugge gestart.
https://www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/nieuws/nieuws-uit-de-verenigingen/vrijzinnig-huis-brugge

foto: Michel Vanneuville

07-12-2017

Voorstelling van het Vrijzinnig Huis aan de pers

 
foto: Michel Vanneuville