header background image
 

  • diensten-Plechtigheden

Plechtigheden

Er zijn overgangsfases in je leven die de dagelijkse orde behoorlijk door elkaar schudden. Een nieuwe relatie, een nieuwe job, een geboorte, een overlijden. Soms wil je stil staan bij zo’n gebeurtenis. Omdat die zo ingrijpend is. Of omdat je graag samenkomt met iedereen die je graag ziet of omdat je behoefte hebt om je emoties te delen: blijdschap bij de geboorte van een kind of bij de keuze om samen met iemand door het leven te gaan, verdriet wanneer een dierbare overlijdt.

 

Over de hele wereld hebben mensen de gewoonte om een viering of plechtigheid te houden naar aanleiding van deze overgangs-momenten. Elke levensbeschouwing heeft daarvoor haar eigen symbolen en rituelen. Ook vrijzinnig humanisten kunnen de nood voelen om betekenis te geven aan droevige of mooie ervaringen. Logisch ook, dit leven is voor ons het enige wat er is. Hier en nu geven we zin aan ons eigen bestaan. We geloven in de mens. Daarom ook dat de mens in een vrijzinnig humanistische plechtigheid centraal staat.

Thema's

De verschillende categorieën:

Geboorte- en adoptieplechtigheden

De geboorte of adoptie van je kind doet je als ouder even stilstaan bij de zin van het leven. Het is een ontroerend scharniermoment dat ouders, waar ook ter wereld, vaak niet zomaar willen laten voorbijgaan. Je wilt je kind verwelkomen in het gezin, in de familie, in de wereld.

Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd

Bij het Lentefeest worden de kinderen uit het eerste leerjaar in het lentezonnetje gezet. Hun zelfontdekking en kritische geest werden tijdens de lessen zedenleer al een beetje geprikkeld. Een evolutie die een feest verdient!
Het Feest Vrijzinnige Jeugd geeft twaalfjarigen, die zedenleer volgen, de mogelijkheid om zowel op een feestelijke én waardevolle manier hun overgang van kind naar jongvolwassene in groep te vieren.
Mocht er in je regio geen gemeenschappelijk Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd georganiseerd worden, dan kan je in een huisvandeMens nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Trouwen of samenleven

“Ja, ik wil!” Wie kent deze zin niet? Hij doet je dromen van innige verbondenheid, van een echte keuze voor elkaar, van een stevige band met je partner. En die band willen jullie misschien wel vieren op een unieke manier.

Speciale dagen in je leven

Is het al zo lang geleden? Plots is het moment daar: je wordt 80 jaar, je bent 50 jaar getrouwd, je gaat met pensioen... Er zijn zo van die speciale dagen in je leven waarop je even stilstaat bij hun betekenis, dan wil je misschien een vrijzinnig humanistische plechtigheid.

Afscheidsplechtigheden, herdenking

We worden allen vroeg of laat met het overlijden geconfronteerd. Dit afscheid kan op een mooie en plechtige manier omkaderd worden.

Elke plechtigheid is steeds uniek en weerspiegelt jouw levensvisie.

Als je graag een vrijzinnig humanistische plechtigheid wil dan kan je voor de inhoudelijke uitwerking ervan terecht bij het huisvandeMens in je buurt. Een vrijzinnig humanistisch consulent zal je hierbij ondersteunen. In voorbereidend(e) gesprek(ken) bekijk je samen met de consulent de mogelijkheden met betrekking tot het verloop van de ceremonie en teksten. De dienstverlening is kosteloos. Praktisch gezien maak je het best telefonisch een afspraak zodat het gesprek kan ingepland worden.

Er zijn ook enkele ontmoetingscentra die plechtigheden verzorgen, waar een vrijwilliger je helpt om je plechtigheid uit te werken, vanuit dezelfde principes.

Voor de praktische en inhoudelijke organisatie van het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd staan lokale comités in, i.s.m. leerkrachten Zedenleer (NCZ). Deze organisatoren vind je terug bij de betreffende themapagina’s.

Misschien bestempel je jezelf niet bewust als ‘vrijzinnig humanist’ en weet je niet of een vrijzinnig humanistische geboorte-, relatie of afscheidsplechtigheid iets voor jou is? Toets dan even af:

Kan ik mij vinden in de aanpak en filosofie van het huisvandeMens? Kan ik mij vinden in de vrijzinnig humanistische benadering? In de waarden verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbon-denheid en verantwoordelijkheid?
Die waarden worden in de plechtigheid aangehaald.
Een vrijzinnig humanist combineert zijn vrijzinnige houding met humanistische waarden. Dat maakt hem uniek. Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid toelaat om spiritueel te zijn zonder godsdienstig te zijn. Een vrijzinnig humanist mag ook kiezen hoe hij of zij het leven wenst in te vullen.

Het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd zijn voorbehouden aan kinderen en jongeren die Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) volgen op school. De lessen zijn een voorbereiding op de feesten en de feesten zijn een logische aanvulling van de lessen.

Als je op zoek bent naar een geschikte locatie voor je plechtigheid kan het huisvandeMens je de weg wijzen, wat ook geldt voor de vrijzinnige ontmoetingscentra. Er zijn vrijzinnige centra die over een infrastructuur beschikken die zich goed leent voor een plechtigheid en zij stellen deze infrastructuur ter beschikking aan wie dat wenst. Bij de respectievelijke centra kan je daar meer informatie over bekomen en een reservatie doen. Andere centra hebben soms de infrastructuur niet maar kunnen je wel helpen om een geschikte plaats in je buurt te vinden omdat zij bepaalde contacten onderhouden. Praktische informatie om een vrijzinnige afscheidsplechtigheid te organiseren kan je ook bekomen bij je begrafenisondernemer.